Име *
Имейл *
Компания *
Съобщение *

Изпрати

                                              Прътоподаващи Устройства

Прътоподаващи Устройства за Струг с ЦПУ

Прътоподаваща Система Vito


Окомплектовката с прътоподаващо устройство автоматизира производствения цикъл и силно повишава продуктивността на машината, като елиминира нуждата от ръчно зареждане на заготовки и сваляне на готовия детайл.

С масивната си конструкция, моделът Vito елиминира вибрациите и осигурява безпроблемна работа при пръти с голямо напречно сечение....

Повече


Направи запитване
Нов мултифункционален пулт за управление с интуитивно и лесно за употреба меню.


Дистанционно управление, драстично улеснява работата при ръчно управление и настройка на прътоподаващото устройство.Иновативният „V” дизайн на антивибрационното устройство позволява работата с различни диаметри, без смяна на контактните подложки.


Саморегулиращ се пневматичен затегач, който осигурява стабилно захващане и максимално удобство.Остатъкът се отвежда автоматично извън работната зона на машината.
Външен LED дисплей дава информация за положението на пръта и евентуалното наличие на грешки.
 

PLC контролер, съвместим с широка гама от производители, снабден с HMI дисплей за лесно управление и настройка.

Параметър Мярка VITO-12 VITO-16 VITO-20 VITO-26 VITO-32 VITO-34 VITO-36 VITO-38 VITO-42 VITO-45 VITO-51 VITO-56
ПараметърДЪЛЖИНА НА ПРЪТА Мяркам VITO-12 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-16 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-20 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-26 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-32 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-34 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-36 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-38 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-42 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-45 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-51 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2 VITO-56 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.6 / 4.2
ПараметърНАПРАВЛЯВАЩ КАНАЛ Мяркамм VITO-12 13 VITO-16 17 VITO-20 21 VITO-26 27 VITO-32 33 VITO-34 35 VITO-36 37 VITO-38 39 VITO-42 43 VITO-45 46 VITO-51 52 VITO-56 57
ПараметърДИАМЕТЪР НА ПРЪТА Мяркамм VITO-12 5 - 12 VITO-16 5 - 16 VITO-20 5 - 20 VITO-26 5 - 26 VITO-32 5 - 32 VITO-34 5 - 34 VITO-36 5 - 36 VITO-38 5 - 38 VITO-42 5 - 42 VITO-45 5 - 45 VITO-51 8 - 51 VITO-56 8 - 56
ПараметърКАПАЦИТЕТ НА МАГАЗИНА Мярка- VITO-12 10мм/26бр. VITO-16 10мм/26бр. VITO-20 10мм/26бр. VITO-26 10мм/26бр. VITO-32 10мм/26бр. VITO-34 10мм/26бр. VITO-36 10мм/26бр. VITO-38 10мм/26бр. VITO-42 10мм/26бр. VITO-45 10мм/26бр. VITO-51 10мм/26бр. VITO-56 10мм/26бр.
ПараметърДЪЛЖИНА НА ПРЪТА Мяркамм VITO-12 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-16 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-20 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-26 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-32 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-34 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-36 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-38 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-42 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-45 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-51 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400 VITO-56 2200 / 2700 / 3200 / 3800 / 4400
ПараметърТЕГЛО НА УСТРОЙСТВОТО Мяркакг VITO-12 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-16 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-20 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-26 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-32 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-34 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-36 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-38 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-42 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-45 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-51 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг VITO-56 2.0м - 800кг / 2.5м - 900кг / 3.0м - 950кг / 3.6м - 1060кг / 4.2м - 1200кг
ПараметърВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ Мярка- VITO-12 6кг/см2 70psi VITO-16 6кг/см2 70psi VITO-20 6кг/см2 70psi VITO-26 6кг/см2 70psi VITO-32 6кг/см2 70psi VITO-34 6кг/см2 70psi VITO-36 6кг/см2 70psi VITO-38 6кг/см2 70psi VITO-42 6кг/см2 70psi VITO-45 6кг/см2 70psi VITO-51 6кг/см2 70psi VITO-56 6кг/см2 70psi
ПараметърПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ Мярка- VITO-12 серво мотор VITO-16 серво мотор VITO-20 серво мотор VITO-26 серво мотор VITO-32 серво мотор VITO-34 серво мотор VITO-36 серво мотор VITO-38 серво мотор VITO-42 серво мотор VITO-45 серво мотор VITO-51 серво мотор VITO-56 серво мотор
ПараметърСМАЗОЧНО МАСЛО Мярка- VITO-12 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-16 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-20 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-26 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-32 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-34 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-36 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-38 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-42 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-45 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-51 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68 VITO-56 FK ISO VG68/ FK HYDRAULIC OIL 68
ПараметърКАПАЦИТЕТ НА СМАЗОЧНОТО МАСЛО Мярка- VITO-12 38л (10 галона) VITO-16 38л (10 галона) VITO-20 38л (10 галона) VITO-26 38л (10 галона) VITO-32 38л (10 галона) VITO-34 38л (10 галона) VITO-36 38л (10 галона) VITO-38 38л (10 галона) VITO-42 38л (10 галона) VITO-45 38л (10 галона) VITO-51 38л (10 галона) VITO-56 38л (10 галона)
ПараметърКОНСУМИРАНА МОЩНОСТ Мяркават VITO-12 795 VITO-16 795 VITO-20 795 VITO-26 795 VITO-32 795 VITO-34 795 VITO-36 795 VITO-38 795 VITO-42 795 VITO-45 795 VITO-51 795 VITO-56 795
ПараметърЗАХРАНВАНЕ Мярка- VITO-12 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-16 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-20 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-26 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-32 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-34 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-36 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-38 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-42 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-45 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-51 3 x 220V/ 50/60 Hz VITO-56 3 x 220V/ 50/60 Hz
Настройки на бисквитките