Име *
Имейл *
Компания *
Съобщение *

Изпрати

                                              Прътоподаващи Устройства

Прътоподаващи Устройства за Струг с ЦПУ

Прътоподаваща Система MINI


Окомплектовката с прътоподаващо устройство автоматизира производствения цикъл и силно повишава продуктивността на машината, като елиминира нуждата от ръчно зареждане на заготовки и сваляне на готовия детайл.

Моделът MINI e предназначен за работа с пръти с малки напречни сечения, в диапазон 0,8-12мм.

Зареждащата система е специа...

Повече


Направи запитване

Прецизен зареждащ механизъм, специално конструиран за работа с малки напречни сечения.
Смяната на направляващия канал е бърза и лесна.


Различни размери направяващи канали за максимална прецизност при подаването и захващането.


Нов мултифункционален пулт за управление с интуитивно и лесно за употреба меню.


Дистанционно управление, драстично улеснява работата при ръчно управление и настройка на прътоподаващото устройство.

Подхящ за стругове с дясно и ляво разположение на шпиндела.

Параметър Мярка 05 07 12
ПараметърПРИЛОЖЕНИЕ Мярка- 05 струг с неподвижно предно седло / швейцарски тип струг 07 струг с неподвижно предно седло / швейцарски тип струг 12 струг с неподвижно предно седло / швейцарски тип струг
ПараметърПОСОКА НА ПОДАВАНЕ Мярка- 05 ЛЯВА / ДЯСНА 07 ЛЯВА / ДЯСНА 12 ЛЯВА / ДЯСНА
ПараметърСПЕЦИФИКАЦИИ Мяркам 05 2.0 / 2.5 / 3.0 07 2.0 / 2.5 / 3.0 12 2.0 / 2.5 / 3.0
ПараметърНАПРАВЛЯВАЩ КАНАЛ Мяркамм 05 6 07 8 12 13
ПараметърДИАМЕТЪР НА ПРЪТА Мяркамм 05 0.8 - 5 07 0.8 - 7 12 1 - 12
ПараметърКАПАЦИТЕТ НА МАГАЗИНА Мярка- 05 1 - 7мм / 35 бр., 7.1 - 12мм / 18 бр. 07 1 - 7мм / 35 бр., 7.1 - 12мм / 18 бр. 12 1 - 7мм / 35 бр., 7.1 - 12мм / 18 бр.
ПараметърДЪЛЖИНА НА ПРЪТА Мяркамм 05 2100 / 2800 / 3100 07 2100 / 2800 / 3100 12 2100 / 2800 / 3100
ПараметърТЕГЛО НА УСТРОЙСТВОТО Мяркакг 05 2.0м:230кг / 2.5м:250кг // 2.0м:360кг / 2.5м:380кг / 3.0м:400кг 07 2.0м:230кг / 2.5м:250кг // 2.0м:360кг / 2.5м:380кг / 3.0м:400кг 12 2.0м:230кг / 2.5м:250кг // 2.0м:360кг / 2.5м:380кг / 3.0м:400кг
ПараметърВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ Мярка- 05 6кг/см2 70psi 07 6кг/см2 70psi 12 6кг/см2 70psi
ПараметърПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ Мярка- 05 серво мотор 07 серво мотор 12 серво мотор
ПараметърСМАЗОЧНО МАСЛО Мярка- 05 FK ISO VG68 / FK HYDRAULIC OIL 68 07 FK ISO VG68 / FK HYDRAULIC OIL 68 12 FK ISO VG68 / FK HYDRAULIC OIL 68
ПараметърВМЕСТИМОСТ НА МАСЛЕНИЯ РЕЗЕРВОАР Мярка- 05 26л (6.5 галона) 07 26л (6.5 галона) 12 26л (6.5 галона)
ПараметърКОНСУМИРАНА МОЩНОСТ Мяркават 05 685 07 685 12 685
ПараметърЗАХРАНВАНЕ Мяркаволт 05 1 x 220V 50/50 Hz 07 1 x 220V 50/50 Hz 12 1 x 220V 50/50 Hz
Настройки на бисквитките